Find din kategori og udstillerzone

Bæredygtighed kan være svært at blive klog på. Men når REBOOT byder gæsterne velkommen, skal de mange alternative løsninger, services og produkter være nemme at overskue – og hvordan løser man det?

Svaret er enkelt: ved blandt andet at tage udgangspunkt i værdikæden.

Helt konkret bliver du som udstiller placeret i én af tre zoner:

1. Leverandører og services
2. Rådgivere
3. Startups

Derudover beder vi dig (og alle de andre virksomheder, der vil udstille) om at tage stilling til, hvilken kategori din ydelse hører til – og du har fire at vælge imellem:

Kategori 1

Indkøb, energi og råmaterialer

Denne kategori inkluderer alle indkøbs- og lagerstyringsaktiviteter i forbindelse med elementer og råvarer, som en virksomhed skal bruge til sit produkt eller sin serviceydelse.

 • Energi
 • Vand
 • Råstoffer
 • Byggeri og anlæg
 • Materialer
 • Inventar
 • Emballage

Kategori 2

Produktion

Denne kategori involverer alle processer, som transformerer den indgående logistik til færdigvarer eller -services. Det drejer som for eksempel om:

 • Design og udvikling
 • Produktion
 • Automatisering

Kategori 3

Distribution, sortering og bortskaffelse

Her er tale om alle aktiviteter i forbindelse med håndtering af det færdige produkt eller service, hvilket kan være:

 • Affald
 • Spildevand
 • Distribution
 • Transport
 • Genbrug

Kategori 4

Forretning

Den sidste kategori vedrører alt, der knytter sig til din forretning eller organisationsstruktur:

 • Ledelse
 • Strategi
 • Forretningsmodeller
 • Salg & service
 • Marketing
 • HR
 • Uddannelse
 • Digitalisering & data